Canlı
Bu il Həcc ziyarətinə sənəd qəbulu erkən başlayacaq, qiymətlərdə artım gözlənilir

Azərbaycanda növbəti il üçün

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/bu-il-h%C9%99cc-ziyar%C9%99tin%C9%99-s%C9%99n%C9%99d-q%C9%99bulu-erk%C9%99n-ba%C5%9Flayacaq-qiym%C9%99tl%C9%99rd%C9%99-art%C4%B1m-g%C3%B6zl%C9%99nilir