Bu gün müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulu başa çatır

Bu gün ümumi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/bu-g%C3%BCn-m%C3%BC%C9%99lliml%C9%99rin-i%C5%9F-yerinin-d%C9%99yi%C5%9Fdirilm%C9%99si-m%C3%BCsabiq%C9%99sin%C9%99-elektron-s%C9%99n%C9%99d-q%C9%99bulu-ba%C5%9F-%C3%A7at%C4%B1r