Beyləqanda və Göyçayda taxıl sahəsi yanıb

Beyləqanda 50 ha sahədə

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/beyl%C9%99qanda-v%C9%99-g%C3%B6y%C3%A7ayda-tax%C4%B1l-sah%C9%99si-yan%C4%B1b