Bərdədə “Könüllülər Yurdu-Azərbaycan” layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə...

Vaxt: 
2015-09-08 20:02:32 +0400
url: 
http://kepezfm.az/xeberler/b%C9%99rd%C9%99d%C9%99-%E2%80%9Ck%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCl%C9%99r-yurdu-az%C9%99rbaycan%E2%80%9D-layih%C9%99sinin-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F-m%C9%99rasimi-ke%C3%A7irilib