Azərbaycanda ən yeni hava müşahidə sistemləri quraşdırılır

Azərbaycanda ən yeni

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/az%C9%99rbaycanda-%C9%99n-yeni-hava-m%C3%BC%C5%9Fahid%C9%99-sisteml%C9%99ri-qura%C5%9Fd%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r-0