Canlı
Azərbaycan vətəndaşlarının 80 faizdən çoxu gələcəyə nikbin baxır

Azərbaycan vətəndaşlarının 81 faizi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/az%C9%99rbaycan-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1n-80-faizd%C9%99n-%C3%A7oxu-g%C9%99l%C9%99c%C9%99y%C9%99-nikbin-bax%C4%B1r