Canlı
Azərbaycan məhsullarını daha çox ermənilər öz adlarına çıxır

Azərbaycanın ərzaq məhsulları

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/az%C9%99rbaycan-m%C9%99hsullar%C4%B1n%C4%B1-daha-%C3%A7ox-erm%C9%99nil%C9%99r-%C3%B6z-adlar%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1x%C4%B1r