Canlı
Azərbaycan balının ixrac potensialının artırılması üçün layihə həyata keçiriləcək

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/az%C9%99rbaycan-bal%C4%B1n%C4%B1n-ixrac-potensial%C4%B1n%C4%B1n-art%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-layih%C9%99-h%C9%99yata-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k