Canlı
Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Suriya vətəndaşı saxlanılıb

Lənkəran sərhəd dəstəsinin

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/az%C9%99rbaycan%C4%B1n-d%C3%B6vl%C9%99t-s%C9%99rh%C9%99dini-pozan-suriya-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9F%C4%B1-saxlan%C4%B1l%C4%B1b