Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri xanım Draqana Filipoviç Şəkiyə səfər edib

Səfər çərçivəsində qonağa Şəkinin tarixi, mədəniyyəti

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/avropa-%C5%9Furas%C4%B1n%C4%B1n-bak%C4%B1-ofisinin-r%C9%99hb%C9%99ri-xan%C4%B1m-draqana-filipovi%C3%A7-%C5%9F%C9%99kiy%C9%99-s%C9%99f%C9%99r-edib