Canlı
ATƏT-də yayılmış "bəyanat" təşkilatın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə mövqeyini əks etdirmir

Dağlıq Qarabağın separatçı

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/at%C9%99t-d%C9%99-yay%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-b%C9%99yanat-t%C9%99%C5%9Fkilat%C4%B1n-da%C4%9Fl%C4%B1q-qaraba%C4%9F-m%C3%BCnaqi%C5%9F%C9%99si-%C3%BCzr%C9%99-m%C3%B6vqeyini-%C9%99ks-etdirmir