Astara– Astara dəmir yolu xətti ilə ilk sınaq yük qatarı yola salınıb

Bu gün Astara (Azərbaycan)-Astara

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/astara%E2%80%93-astara-d%C9%99mir-yolu-x%C9%99tti-il%C9%99-ilk-s%C4%B1naq-y%C3%BCk-qatar%C4%B1-yola-sal%C4%B1n%C4%B1b