Artıq 2500-dən çox uşağın doğulmasına görə elektron qaydada birdəfəlik müavinət təyin edilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/art%C4%B1q-2500-d%C9%99n-%C3%A7ox-u%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1n-do%C4%9Fulmas%C4%B1na-g%C3%B6r%C9%99-elektron-qaydada-bird%C9%99f%C9%99lik-m%C3%BCavin%C9%99t-t%C9%99yin