Canlı
Ali məktəb prorektorları attestasiyadan keçiriləcək

Ali məktəb prorektorlarının

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ali-m%C9%99kt%C9%99b-prorektorlar%C4%B1-attestasiyadan-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k