AŞPA həmməruzəçilərinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılmır

Hazırda Avropa Şurası Parlament

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/a%C5%9Fpa-h%C9%99mm%C9%99ruz%C9%99%C3%A7il%C9%99rinin-az%C9%99rbaycana-s%C9%99f%C9%99ri-planla%C5%9Fd%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1r