Canlı
Ağdamda pambıq zavodunun işə düşməsi məşğulluğu təmin edib

Uzun fasilədən sonra Ağdamdakı

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/a%C4%9Fdamda-pamb%C4%B1q-zavodunun-i%C5%9F%C9%99-d%C3%BC%C5%9Fm%C9%99si-m%C9%99%C5%9F%C4%9Fullu%C4%9Fu-t%C9%99min-edib