Əsgər valideynləri, "Açıq qapı" günü tədbirləri keçiriləcək

İyunun 22-i saat 10-da

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C9%99sg%C9%99r-valideynl%C9%99ri-a%C3%A7%C4%B1q-qap%C4%B1-g%C3%BCn%C3%BC-t%C9%99dbirl%C9%99ri-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k