Şabranda bütün məktəblərdə qışa hazırlıq prosesi tam başa çatıb

Rayonda fəaliyyət göstərən 45 ümumtəhsil məktəbindən

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C5%9Fabranda-b%C3%BCt%C3%BCn-m%C9%99kt%C9%99bl%C9%99rd%C9%99-q%C4%B1%C5%9F-haz%C4%B1rl%C4%B1q-prosesi-tam-ba%C5%9F-%C3%A7at%C4%B1b