Şəmkirdə bir dam altında tikilən kafe və mağazalar yanıb

Şəmkirdə ümumi sahəsi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C5%9F%C9%99mkird%C9%99-bir-dam-alt%C4%B1nda-tikil%C9%99n-kafe-v%C9%99-ma%C4%9Fazalar-yan%C4%B1b