Şəkidə payızlıq taxıl səpininə başlanılıb

Şəkinin təsərrüatlarında gələn il üçün payızlıq taxıl səpininə başlanılıb

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C5%9F%C9%99kid%C9%99-pay%C4%B1zl%C4%B1q-tax%C4%B1l-s%C9%99pinin%C9%99-ba%C5%9Flan%C4%B1l%C4%B1b