Şəkidə 56 yaşlı çoban döyülüb

Şəkidə Böyük

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C5%9F%C9%99kid%C9%99-56-ya%C5%9Fl%C4%B1-%C3%A7oban-d%C3%B6y%C3%BCl%C3%BCb