Canlı
Şəhər və rayonarda torpaq uçotunun düzgün aparılması nəyə xidmət edir?

Yaşayış məntəqəsi, kənarda

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C5%9F%C9%99h%C9%99r-v%C9%99-rayonarda-torpaq-u%C3%A7otunun-d%C3%BCzg%C3%BCn-apar%C4%B1lmas%C4%B1-n%C9%99y%C9%99-xidm%C9%99t-edir