Canlı
Özbəkistanın portalları Səttar Bəhlulzadə haqqında məqalələr verib

Özbəkistanın portalları Azərbaycanın

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C3%B6zb%C9%99kistan%C4%B1n-portallar%C4%B1-s%C9%99ttar-b%C9%99hlulzad%C9%99-haqq%C4%B1nda-m%C9%99qal%C9%99l%C9%99r-verib