Ölkəmizə mobil telefon idxalı artıb

Ölkəmizə mobil telefon

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/%C3%B6lk%C9%99miz%C9%99-mobil-telefon-idxal%C4%B1-art%C4%B1b